Menu

Parašutismus

Parašutismus je silný adrenalinový zážitek. Umožní vám
zažít volný pád rychlostí až 200 km/h

MINIMÁLNÍ VĚK
  • pro přijetí k výcviku potřebuje být uchazeč starší 15 let (do věku 18 let i s písemným souhlasem zákonného zástupce)
MAXIMÁLNÍ VĚK
  • není stanoven
ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
  • uchazeč musí předložit osvědčení o zdravotní způsobilosti vystavené pouze pověřeným leteckým lékařem

Výcvik

#
TEORETICKÁ ČÁST

Teoretická část zahrnuje aerodynamiku, meteorologii, konstrukci padáku, pravidla seskoků (létání), ochranu civilního letectví a základy provozu letiště. V teorii seskoku se dozvíte, jak vyskočit z letadla, řídit padák a přistát. Dále si osvojíte postupy při mimořádných situacích, použití záložního padáku a postupy při přistání na překážky.

#
PRAKTICKÁ ČÁST

Pozemní příprava zahrnuje nácvik nástupu do letounu, činnosti na palubě a vlastní výskok, praktický nácvik řešení mimořádných situací a nácvik parakotoulů. Po absolvování teoretické části a pozemní přípravy, v předpisem stanoveném rozsahu, Vás čeká závěrečné přezkoušení formou písemného testu. Let a samotný výskok je pod dozorem výsadkového průvodce.

# PETR CHLÁDEK
+420 774 223 300
chladek.petr@tiscali.cz
www.tandemyst.cz

VLÍTNĚTE DO TOHO TAKY